Algemene voorwaarden dienstverleners

1. Gelding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van UWassistent aangeboden aan dienstverleners.


2. Diensten

UWassistent treedt op als bemiddelaar tussen dienstverleners en klanten. UWassistent koppelt dienstverleners aan klanten. UWassistent heeft daarbij slechts een faciliterende rol.


3. Particuliere dienstverleners

Particuliere dienstverleners werken rechtstreeks voor de klant via de regeling dienstverlening aan huis.


4. Professionele dienstverleners

Professionele dienstverleners hebben een Kamer van Koophandel registratie en beschikken over een eigen aansprakelijkheidsverzekering.


5. Gegevens

Uw gegevens dienen altijd up-to-date te zijn. UWassistent gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de diensten en is in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. Mocht er iets veranderen in uw gegevens, dan gelieve contact met UWassistent opnemen of de gegevens aanpassen in het inlogsysteem.


6. Reageren op vacatures

U kunt alleen op de beschikbare vacatures/adressen reageren als u aan alle eisen van de klant voldoet en al uw gegevens up-to-date zijn. U dient ook daadwerkelijk bereid te zijn om bij de klant te gaan werken.


7. Koppelen

U ontvangt een bevestiging indien u gekoppeld wordt aan het adres waarop u gereageerd heeft. U dient binnen 7 dagen contact op te nemen met de klant voor een kennismakingsgesprek. 


8. Samenwerking

Indien de kennismaking positief is kunt u bij de klant gaan werken. U dient 6 maanden beschikbaar te zijn. Indien korter dient u dat te melden aan UWassistent. Er geldt een opzegtermijn van een maand. U kunt opzeggen via het inlogsysteem.


9. Concurrentiebeding

Het is niet mogelijk om binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen u en de klant, die via UWassistent tot stand is gekomen, uw diensten in privésfeer of via een ander bureau aan te bieden aan dezelfde klant. Deze manier van werken zal bestraft worden met een boete van € 100,- per werkdag.


10. Urenregistratie

U bent verplicht om elke maand uw uren via het inlogsysteem van UWassistent door te geven. Aan de hand van de ingevoerde uren, wordt een factuur verstuurd naar de klant. 


11. Betaling

UWassistent stuurt maandelijks in naam van, voor rekening van en in opdracht van de dienstverlener een factuur. Voor de (uit)betaling wordt gebruik gemaakt van de derdengeldenrekening van betalingsprovider Online Betaalplatform. Online Betaalplatform zorgt voor directe uitbetaling van het loon aan de dienstverlener. Indien betaling van de klant uitblijft, zal UWassistent hier achteraan gaan.

Om uitbetaald te kunnen worden, is het nodig uw IBAN-nummer te verifiëren. Op deze manier is het zeker dat u de eigenaar bent van het rekeningnummer. Deze verificatie is wettelijk verplicht bij ontvangers van gelden door middel van online betaalmethodes. Dit ook ter voorkoming van fraude.


12. Aansprakelijkheid

UWassistent kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van klanten, schade aan eigendommen, werkzaamheden en dergelijke.


13. Wijziging algemene voorwaarden

UWassistent is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden en de website aan te brengen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen tijdig op de website gepubliceerd worden.


14. Nieuwsbrief

U zal maandelijks een nieuwsbrief ontvangen van UWassistent. U kunt zich hier te allen tijde voor afmelden.


15. Toepasselijkheid Nederlands recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Laatste wijziging: 14-3-2019