Wereldwijd ouder worden: Van China tot Ghana

Oud worden in Nederland

Leeftijd is maar een getal. Maar wel een getal waar menig oordeel over geveld wordt. Voor een twintiger ‘ligt de wereld aan de voeten’. Ben je een jaar of 32? Dan ben je ‘in de bloei van je leven’. Maar hoe zit dat als mensen een senior leeftijd bereiken? Hoe kijken we in Nederland tegen ouder worden aan? En hoe is dat op andere plekken in de wereld? 

Laten we eerst inzoomen op ‘ouderdom’ in de Westerse maatschappij. Het woord ‘oudere’ heeft niet bepaald een positieve associatie. Bureauvijftig deed onderzoek naar hoe 50+’ers het liefst aangesproken willen worden. Uit dit onderzoek bleek dat de meest vitale groep vond aanspreken met leeftijd of met ‘ouderen/senioren’ negatief. De mensen die wat meer introvert en traditioneel waren, gaf aan de aanspreekvorm ‘senior’ of ‘oudere’ geen probleem te vinden. Een andere groep stond neutraal tegenover de benaming en weer een andere groep vond het situatie-afhankelijk. Ook bleek dat het merendeel van de ondervraagde mensen acties speciaal voor ouderen niet fijn vindt. 

Van ageisme naar respect

Dit is in lijn met het huidige imago dat kleeft aan ouderdom. Het fenomeen “ageisme”, ofwel leeftijdsdiscriminatie, heeft zich de afgelopen jaren geworteld in het maatschappelijke systeem. Jong zijn staat voor jeugd, zelfredzaamheid en individualisme. Soms worden ouderen vanuit een economisch oogpunt gezien als dure zorgvragers. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongere mensen deze levensfase associëren met fysiek kwetsbaar. Toch is er gelukkig steeds meer aandacht voor een positief imago van ouderen. Daar staan wijsheid, kennis en kunde vooral op de voorgrond.

Stukje bij beetje ontstaat het realistische beeld dat ouderen niet over één kam te scheren zijn. Er bestaat niet één groep ouderen. Grote individuele verschillen bestaan. Het overgrote merendeel van de 60+’ers is immers nog hartstikke vitaal.

Ouder worden: wereldwijde verschillen

Hoe kijken mensen in andere culturen aan tegen ouder worden? We lichten een aantal opvallende culturele visies op ouder worden uit. 

Japan

Zeggen we Japan, dan zeggen we ‘ikigai’. Dat betekent zoiets als ‘reden om te zijn’ betekent. Zou dat het geheim zijn van lang en gelukkig leven? Want in Japan ligt de levensverwachting het hoogst. En ze hebben ook nog eens de gezondste levensstijl. Op het eiland Okinawa wonen de meeste 100-jarigen. En dan ook in goede gezondheid en in volle tevredenheid. De zorg voor ouderen is een van de belangrijkste waarden voor Japanners. De jongere generatie zorgt voor de ouderen. Vaak nemen de kinderen hun ouders in huis om voor ze te zorgen.

China

In China staan ouderen ook hoog op de sociale ladder. Daar is een Ouderenrechtenwet die bescherming biedt aan senioren. Volgens die wet moeten kinderen hun ouders vaak bezoeken, ook al wonen ze niet dichtbij. Als iemand naar een bejaardentehuis verhuist, worden de kinderen daar minachtend op aangekeken. Want de kinderen zorgen voor de ouders, is de norm in China.

Vietnam

Dit Aziatische land is ook noemenswaardig in de manier waarop zij ouderdom beschouwen. Oud staat daar gelijk aan kennis en wijsheid. Er heerst een groot respectgehalte tegenover senioren. Zij wonen vaak in bij familie en zorgen voorde kleinkinderen. Hoe ouder je bent, hoe meer voordelen je hebt. Ze staan boven andere leeftijdsgroepen.

Afrika

In Afrika hechten mensen minder waarde aan jeugdigheid. Sterker nog, ouder worden wordt gezien als iets uitermate positiefs. Ouderen hebben aanzien in veel Afrikaanse landen. In Ghana bijvoorbeeld zijn grijze haren en rimpels meer dan welkom. Oud zijn wordt geassocieerd met levenservaring, wijsheid en gezag. Voor wijze raad kloppen mensen bijvoorbeeld eerst bij de ‘dorpsoudste’ aan.

Noord-Amerika en Europa

In de Westerse landen is het minder vanzelfsprekend dat generaties voor elkaar zorgen. Dit is wel de koers die de ouderenzorg vaart, maar mensen vinden het in de Westerse cultuur vaak moeilijk om hulp te vragen van naasten. Hier komt de individualistische aard naar voren.

Culturele verschillen in hoe naar ‘ouderen’ wordt gekeken zijn helder. In Nederland is gelukkig een beweging gaande in de richting van een beter imago van ouderen. Uit onderzoek blijkt dat ouderen vaker trots zijn op hun leeftijd. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Trots op uw leeftijd, dat is wat telt! 

 

LEES OOK: Gezond oud worden: dit is het geheim

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
384 Hits
0 reacties

Coronavirus Update 15-3


Het coronavirus. Hoe gaat UWassistent hiermee om? We proberen u zo goed mogelijk te blijven helpen. Uiteraard hanteren we de regels en richtlijnen van het RIVM. 

•            Al onze dienstverleners zijn geïnstrueerd om alleen aan het werk te gaan in goede gezondheid. Zij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht.
•            Mocht uw hulp klachten hebben, zoals neusverkoudheid, hoesten of koorts, dan hoort u dit zo snel mogelijk van uw vaste contactpersoon.
•            Heeft u zelf klachten, neem dan contact op met uw contactpersoon of de hulp en annuleer uw afspraak. 
•            Is uw dienstverlener niet fit en bent u afhankelijk van onze hulp, neem dan contact met ons op. Dan proberen wij vervanging te regelen.

Extra dienstverlening tijdens coronacrisis
Kunt u misschien extra handjes gebruiken in deze lastige tijd, voor uzelf of voor uw ouders? Neem dan contact op met UWassistent! Er zijn voldoende hulpen om extra ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door (contactloos) boodschappen te doen, de hond uit te laten, samen een wandeling maken enzovoorts… omdat het samen beter gaat!  

Zorg goed voor uzelf!

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
342 Hits
0 reacties

Omgaan met dementie: 3 soorten hulpmiddelen

In een eerder artikel over omgaan met dementie gaven we tips om dementie in uw omgeving te accepteren. Emotioneel gezien kan het zwaar zijn om een naaste te zien lijden aan de ziekte. Tel daar de onzekerheid en moeilijke momenten bij op en een pittig acceptatieproces is begonnen.

Op tijd rust nemen en proberen te accepteren dat u het soms moeilijk heeft kan wellicht wat lucht geven. In de omgang met iemand die lijdt aan dementie zijn diverse praktische tips helpend, zoals herinneringen ophalen en muziek van vroeger luisteren. Verder is het nuttig om goed in te spelen op de gemoedstoestand van uw naaste. Hij of zij zal zelf laten merken waar op dat moment behoefte aan is. Een moment van opleving is hét moment om er alles uit te halen. Heeft uw naaste meer behoefte aan rust? Laat dan de boel de boel en geef uw naaste een moment voor zichzelf.

Naast praktische tips voor omgaan met dementie, zijn er ook een hoop hulpmiddelen die inzetbaar zijn bij iemand die dementie heeft. Hieronder lichten we er een paar uit:

 

1. Apps bij beginnende dementie

Voor iedere doelgroep zijn tegenwoordig speciale apps ontwikkeld. Ook voor mensen met Alzheimer of naasten daarvan. Een voorbeeld is de app ‘Reminiscentie bij Dementie’. In deze app voegt u eenvoudig foto’s, geluidsfragmenten of teksten toe die herinneringen ophalen. Uit onderzoek blijkt dat lange termijnherinneringen nog het langst intact blijven. Daarom is deze app ideaal om samen met uw naaste positieve herinneringen van vroeger te herbeleven.

Ook de Dementia App is razend populair. Deze app is zowel bedoeld voor mensen met dementie als mantelzorgers. In de app zijn allerlei nuttige functionaliteiten verwerkt. Het bestaat onder andere uit geheugenspellen, tips bij dementie en een agenda met alarmmelding. Foto’s en favoriete muziek kunnen ook toegevoegd worden. Een soort digitale begeleider bij dementie.

Speciaal voor mantelzorgers is de app ‘Alzheimer Assistant’ ontwikkeld. Hierin is informatie te vinden over veranderingen in gedrag en lichaam. Daarnaast vinden mantelzorgers er veel praktische informatie over juridische en financiële zaken. Een app die houvast geeft aan mantelzorgers.

2. Huishoudelijke hulp

Een huishoudelijke hulp is hét hulpmiddel bij dementie. Het kan veel druk wegnemen bij de mantelzorgers, maar ook bij degene met dementie. Hulp vragen is voor beiden soms lastig. Begrijpelijk, want liefst doen we alles zelf en zijn we van niemand afhankelijk. Toch merken we bij UWassistent dat huishoudelijke hulp juist zorgt voor meer zelfstandigheid. Zo blijft er meer tijd en kracht over voor andere, leuke activiteiten in het leven. Hulp vragen is dus zeker iets goeds wat ruimte schept voor mooie momenten.

UWassistent in uw regio zoekt voor u of degene voor wie u hulp wil regelen een geschikte huishoudelijke hulp. Dat is meer dan iemand die goed schoonmaakt. We zorgen ervoor dat het iemand is met wie het klikt en die voldoet aan uw wensen. Wilt u bijvoorbeeld dat de huishoudelijke hulp ervaring heeft met omgaan met dementie? Dan doen we ons uiterste best om iemand te vinden die voldoet aan dat plaatje.

Ja, ik wil een huishoudelijke hulp! 

 

3. Sociale robots bij dementie

Voor mensen met dementie die wel zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, vormen technologische ontwikkelingen een voedingsbodem. Zo zijn er diverse onderzoeken naar de rol die sociale robots kunnen spelen in het leven van mensen met dementie. Zulke robots zijn hard op weg om een waardevolle toevoeging aan het leven van dementerenden te worden.

Robot Tessa is bijvoorbeeld de afgelopen tijd de hoofdrolspeelster in onderzoek naar sociale robots. Deze kleine robot in de vorm van een bloempot zorgt voor structuur in het dagelijks leven. Ze activeert mensen om activiteiten te ondernemen. Dagelijks spreekt ze het programma van die dag uit. De mantelzorger, een familielid of een verzorgende kan een bericht typen Tessa dan uitspreekt. 

Naast Tessa is Paro de zeehond ook een succesvolle robot. Deze valt onder de categorie ‘aaibare zorgrobots’. Uit onderzoek blijkt dat Paro invloed kan hebben op het psychisch welbevinden. Hij kan stress verminderen en ontspanning en motivatie doen toenemen bij patiënten en mantelzorgers. Dit komt waarschijnlijk doordat de knuffelrobot een gebied in het brein activeert dat emoties regelt. Daardoor kan hij onrust verminderen. Het gevolg daarvan is weer dat de relatie tussen degene met dementie en de mantelzorger of het familielid verbetert.

Ondanks kritische geluiden dat robots het nooit kunnen winnen van mensen op sociaal en emotioneel vlak, gaat het er uiteindelijk om dat ze mensen ondersteunen. En voor de mensen die blij worden van zo’n robot maatje, voor hen is het een waardevolle aanvulling. En dat is waar het om gaat!

 

LEES OOK: Interessante weetjes over dementie

 

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
328 Hits
0 reacties

Eenzaamheid aanpakken volgens de wetenschap

Eenzaamheid: iets waar we meestal toch liever niet over praten. Ondanks dat ruim 40% van de 60+’ers eenzaamheid ervaart, is het voor mensen die zich eenzaam voelen een behoorlijke drempel om daarover te praten. De gevolgen van eenzaamheid zijn verstrekkend en leiden tot mentale, emotionele en fysieke klachten. Daarom willen we bij UWassistent eenzaamheid aanpakken. Zo bieden we gezelschap aan, waar gelukkig al veel mensen dankbaar gebruik van maken.

Daarnaast vinden we dat eenzaamheid bespreekbaar moet worden. Het is geen taboe, maar een maatschappelijk probleem waar veel mensen dagelijks mee worstelen. Hoe meer aandacht er voor dit onderwerp is, hoe meer mensen in hun omgeving durven aan te geven dat ze zich eenzaam voelen. Pas dan kan er iets tegen gedaan worden. Daarom schrijven we regelmatig over bijvoorbeeld de oorzaken van eenzaamheid en de gevolgen van eenzaamheid

In dit artikel gaan we in op een wetenschappelijke benadering van eenzaamheid. Veel sociaal psychologen, sociologen en neurowetenschappers houden zich bezig met het onderwerp. Daar leren we veel van. Hoe meer kennis hierover bestaat, hoe beter het probleem aangepakt kan worden. Wat is eenzaamheid precies? Wat zijn risicofactoren? En bovenal: Hoe kan het aangepakt worden? De wetenschap over eenzaamheid oplossen: interessant én heel belangrijk.

Wat is eenzaamheid?

Niet iedereen die alleen is, is eenzaam. En ook als je een sociale kring hebt, kun je nog steeds eenzaam zijn. Of deze: sommige mensen kiezen er bewust voor om weinig contacten te hebben en voelen zich dan niet perse eenzaam. Een complex begrip dus.

Eenzaamheid ontstaat als er een discrepantie is tussen de wens om bepaalde (intieme) contacten te hebben en de daadwerkelijke contacten die iemand heeft: “het subjectief ervaren van een ongewenst gemist aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.”

Dan is er ook nog een verschil tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Die eerste is een gemis aan betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen, zoals collega’s, buren of kennissen. Emotionele eenzaamheid gaat over een sterk gemis van een intieme relatie. Eenzaamheid kan tijdelijk of chronisch zijn. Langdurige eenzaamheid gaat niet zomaar vanzelf over.

In onderzoek zijn grofweg vijf risicofactoren voor eenzaamheid te vinden:

- Alleenstaand zijn: Geen relatie hebben

- Behoefte aan vriendschappen: Geen kwalitatieve vrienden hebben. Dat kan een gevoel van ‘anders zijn’ opwekken.

- Alleen zijn: Geen gezelschap hebben

- Verplaatsing: Een verhuizing of een nieuwe baan

- Gedwongen isolement: Gebonden aan huis door bijvoorbeeld ziekte of gebrek aan vervoer

Toch is het niet zo dat iedereen die in een of meerdere van deze groepen valt, zich eenzaam voelt. Dat is ook sterk afhankelijk van persoonlijkheidskenmerken. Soms bestaat het misverstand dat leeftijd een oorzaak is van eenzaamheid. Maar het gegeven dat senioren vaak eenzaam zijn, ligt meer aan een opeenstapeling van gebeurtenissen, zoals verlies van naasten, een verhuizing en slecht ter been zijn. Overigens zijn ook juist veel jongeren eenzaam.

Dat eenzaamheid oplossen zo moeilijk is, heeft verschillende oorzaken. Het paradoxale schuilt in de opsporing van eenzame mensen. Want, hoe weet je dat iemand eenzaam is? Zij zullen dat zelf niet van de daken roepen. Een kenmerk van eenzaamheid is juist in de schulp kruipen, omdat sociale contacten niet altijd direct het probleem oplossen.

Is eenzaamheid oplosbaar? Wat zijn nu echt bruikbare adviezen? Eenzaamheid oplossen volgt de volgorde van weten, willen en kunnen. Een aantal stappen om eenzaamheid op te lossen vanuit de wetenschap:

Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken

Eenzaamheid herkennen is niet altijd makkelijk. Mensen kunnen dat prima verbergen voor de omgeving. De Rijksoverheid poogt met de campagne ‘Eén tegen eenzaamheid’ eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. In deze campagne van de overheid staan mogelijke symptomen van eenzaamheid op een rijtje. Zo kunt u bij uzelf of iemand in uw omgeving eenzaamheid herkennen. Dit kan dan gaan om lichamelijke, psychische en gedragsmatige signalen. Ook belangrijke levensgebeurtenissen, zoals een scheiding, overlijden van een naaste of een verhuizing kunnen een trigger zijn voor (sterke) gevoelens van eenzaamheid. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt initiatieven om inzicht te geven in het maatschappelijke probleem en het bespreekbaar te maken. Er zijn bijvoorbeeld meldpunten voor eenzaamheid. Ook hebben veel gemeentes een sociale kaart waarop de activiteiten staan.

Voelt u zichzelf eenzaam? Weet dan dat u niet de enige bent en dat het niets is om u voor te schamen. De eerste stap is om eenzaamheid te accepteren. Van daaruit kunt u dan eenzaamheid verminderen. Hoe doet u dat? Volgens diverse onderzoeken zijn er een aantal oplossingen voor eenzaamheid.

Initiatief opwekken

Professor Erik Scherder benoemt deze stap regelmatig in zijn lezingen. Voor ouderen komt het gevoel van eenzaamheid bovenop de veroudering zelf. Daardoor kan chronische stress ontstaan. Het is heel lastig om uit zo’n isolement te komen. Gebieden in de hersenen die gaan over initiatief nemen en motivatie zijn dan minder actief, wat een negatieve spiraal in werking kan zetten. Daarom is het van belang dat u of uw naaste toch gemotiveerd wordt om nieuwe activiteiten te ondernemen. Het is niet zo dat eenzaamheid dan direct verdwijnt, maar als u structureel dingen onderneemt kan dat eenzaamheid op den duur wel verminderen of zelfs bestrijden.

 

Mentaliteitsverandering 

Naast afleiding en nieuwe activiteiten ondernemen is een ander middel om de gevoelens van eenzaamheid te verminderen therapie of mindfulness. In gesprekken kunt u dan samen met iemand de oorzaken achterhalen en de wensen. Dit kan ook gericht zijn op acceptatie. Dat maakt zulke gevoelens mogelijk al meer dragelijk en dat geeft weer hoop voor de toekomst. Accepteren zorgt ervoor dat een stukje angst wegvalt. Weerstand zorgt juist voor nog meer spanning. Komt de eenzaamheid door een verliessituatie? Dan is verwerking van het verlies de eerste stap naar eenzaamheid oplossen.

Naast die van wetenschappelijk onderzoek zijn adviezen van ouderen die zelf eenzaam zijn geweest natuurlijk ook ontzettend waardevol. Zo was de 92-jarige Derek laatst in het nieuws met zijn tips die hem zelf hielpen toen hij zich heel alleen voelde. We lichten er een paar uit:

- Vraag hulp bij een maatschappelijk werker (of de gemeente)

- Kijk of je wellicht een huurder, bijvoorbeeld een student, in huis kan nemen 

- Probeer verschillende hobby’s uit bij hobbyclubs of verenigingen. Een paar voorbeelden: een kookclub, toneelvereniging, yogaclub of aquafitness.

- Probeer zelf initiatief te nemen wat betreft contacten. Vraag de buren eens voor een kopje koffie of bel een kennis op om gezellig een praatje te maken.

- Sta uzelf toe om een gezelschapsmaatje te leren kennen. U zult verbaasd zijn over hoe gezellig dat kan zijn. UWassistent zorgt voor een maatje met wie u echt een klik heeft.

 

Eenzaamheid: niemand hoeft zich eenzaam te voelen

Wilt u ervaren hoe fijn het kan zijn om sociale activiteiten te ondernemen met een gezelschapsmaatje? Het zal u verrassen hoe fijn dat kan zijn. Wij gaan voor u op zoek naar iemand met wie het klikt. Ervaar net als vele anderen wat een maatje voor u kan betekenen. Klik op de onderstaande knop en vraag direct aan!

 

Vraag direct gezelschap aan!

Lees Meer
Getagged in:
Waardeer dit blogbericht:
719 Hits
0 reacties

Over de invloed van pensioen op relaties: in gesprek met een pensioencoach

Pensioen: voor velen een welkome opluchting die niet vroeg genoeg kan beginnen. Een nieuwe fase waarnaar – indien men niet bijzonder tevreden is met het huidige werk – gretig verlangd wordt. Die eerste weken zijn dan vaak een groot genot. Het ultieme vakantiegevoel, maar zónder daarna weer aan de bak te hoeven. Net zoals met veel andere dingen in het leven, treedt vaak gewenning op wanneer iets vanzelfsprekend wordt. Dat vrije gevoel in de beginweken van het pensioen zwakt bij menig pensionado af naar een zoekende, twijfelachtige houding. De dagen die eerst bestonden uit werken, zullen nu op een andere manier gevuld moeten worden. De verandering heeft niet alleen z’n weerslag op de pensionado zelf, maar ook op de partner, als die in het spel is. 

Het effect van met pensioen gaan op de relatie: een interessant vraagstuk dat we graag onder de loep nemen. Want de vlam aanhouden als partners met pensioen gaan, is niet zo makkelijk als het lijkt.

Scheidingen na pensioen

De cijfers: Het aantal scheidingen bij 60-plussers is verdubbeld de afgelopen dertig jaar, blijkt uit onderzoek van het CBS. Een maatschappelijke verschuiving is gaande van de traditionele ‘voor altijd bij dezelfde partner blijven’ naar ‘nieuwe levensfase, nieuwe liefdessituatie’. Wat hieraan ten grondslag ligt, is waarschijnlijk een veranderende levensmentaliteit. 

Maar, hoe komt het dan dat juist in deze levensfase het aantal scheidingen stijgt? Een van de mogelijke redenen hiervan is het pensioen. Stoppen met werken is meer dan papierwerk bij de werkgever en het pensioenfonds, een mooie afscheidsborrel en een eeuwig vakantiegevoel. Het is een grote verandering die z’n uitwerking heeft op alle levensgebieden. Dat merkt pensioencoach Leontine van Gepassioneerd Gepensioneerd ook. Zij begeleidt mensen, vaak partners, bij het pensioen. Naast hulp bij het financiële plaatje, coacht ze ook op relationeel gebied. “Want”, vertelt ze, “relaties veranderen als een situatie verandert. De werkdag bespreken is er dan niet meer bij en wat ik vaak zie gebeuren, is dat alle kleine dingen groter worden. Je bent plots continu bij elkaar en dat is een voedingsbodem voor ergernissen.”

'Man op de bank'-verschijnsel

Een klassiek voorbeeld hiervan is de ‘man (of vrouw) op de bank’. De ene helft van het koppel geniet van welverdiende rust en ziet pensioen als een fase om lekker te genieten van de rust. Maar dat kan ook veroorzaakt worden door het psychologische verschijnsel ‘het zwarte gat’. Veel mensen hebben baat bij een vaste structuur. Als die wegvalt, moet er gezocht worden naar een nieuw vast stramien. Dat geeft ons vertrouwen en houvast. Zowel mentaal als biologisch.

En als je na heel lang werken stopt, is het niet niks om weer regelmaat te zoeken in het leven. Want wat ga je doen? Het is ook om die reden dat behoorlijk wat pensionado’s doorwerken na pensioen.

Als dit fenomeen zich voordoet, ontstaan ergernissen. Pensioencoach Leontine ziet vaak een patroon bij koppels van wie de een wel met pensioen is en de ander nog niet. Een verschuiving van de vaste patronen wordt dan ingezet. Manlief (of vrouwlief) gaat zich bemoeien met het huishouden. Of de partner zit erbij als vrienden of vriendinnen van de ander op de koffie komen. Die heeft dan nog niets van zichzelf.

Leontine legt uit wat hierachter zit. “Relatieproblemen beginnen vaak bij een verschillend verwachtingspatroon dat niet goed wordt uitgesproken. Zo heb ik twee mensen gecoacht die een wereldreis maakten en tussendoor terug naar Nederland kwamen. Man was razend enthousiast en stralend. Toen ik vroeg aan de vrouw wat ze écht wilde, kwam al snel ter sprake dat zij veel liever zo vaak mogelijk bij de kleinkinderen wilde zijn.”

Van de pensioenfase de mooiste levensfase maken

Verwachtingen van jezelf uitspreken en vragen naar die van de ander, dat is volgens Leontine de basis. In de periode na pensioen is er tijd om werk te maken van onvervulde verlangens. De AOW is ook ooit in het leven geroepen om nog een lange tijd dingen te kunnen ondernemen en te leven. “Doen wat je nooit hebt gedaan maar wel graag wil, daarvoor is de fase na pensioen het juiste moment. Maar dan moet het wel duidelijk zijn voor beiden wat de ander wil en waarom.”

Alles uit die levensfase halen dus. Toch raadt de pensioencoach aan niet te wachten tot het pensioen. Hoe jonger, hoe kleiner de kans op complicaties. Daarom is het ook zaak om tijdens het werkende leven energie te halen uit hobby’s of bezigheden die voldoening geven.

Het ultieme advies van pensioencoach Leontine? “Spreek elkaars verwachtingen uit. Hoe zien jullie de toekomst voor je? Wat wilt u zelf en waar kijkt uw partner naar uit? Sta open voor elkaar, luister zonder oordeel en blijf communiceren. Doe het samen én alleen, want ruimte voor uzelf is ook belangrijk.”

 Doorwerken na pensioen 

Om te voorkomen dat u als partners teveel op elkaars lip zit en om bezig te blijven na pensioen, heeft UWassistent een uitstekende oplossing. Via ons kunt u werken als huishoudelijke hulp, tuinhulp, klushulp, gezelschapsmaatje of begeleider. Zo zet u zich in voor een ander, waardoor u nuttig bezig bent. Dat geeft u dan weer een goed gevoel. Wilt u het proberen? Meld u dan aan als dienstverlener via UWassistent

LEES OOK: Wat doen na uw pensioen?

LEES OOK: Wat doen na uw pensioen? Deel 2

 

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
743 Hits
0 reacties