Eigen bijdrages in de zorg

Er zijn verschillende eigen bijdrages in de zorg. Een eigen bijdrage kan bijvoorbeeld gelden bij medicijnen, voorzieningen uit de WMO of voorzieningen uit de WLZ. Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico bij je zorgverzekering.

Stapeling van de zorgkosten

Mensen die gebruikmaken van maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg betalen een eigen bijdrage. Veel van hen maken echter ook het eigen risico van de zorgverzekering op en moeten bijbetalen voor bijvoorbeeld geneesmiddelen. Door deze stapeling van zorgkosten kunnen deze bedragen oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet heeft enkele plannen om de stapeling van deze kosten tegen te gaan.

1. Eigen bijdrage WMO voor iedereen gelijk

Eerder werd voor de hoogte van de eigen bijdrage voor de WMO gekeken naar onder andere de hoogte van het inkomen, de hoogte van het eigen vermogen en het gebruik van de hulp uit de WMO. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen hetzelfde vaste bedrag van €17,50 per vier weken voor ondersteuning uit de WMO. Gemeentes kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen, bijvoorbeeld voor huishoudens die een minimuminkomen hebben. Er wordt niet meer gekeken naar inkomen, vermogen of aantal uren gebruik. Door deze verandering wordt de uitvoering van de administratie van de eigen bijdrage een stuk eenvoudiger.

De verwachting is dat er een toename zal zijn van de vraag naar voorzieningen vanuit de WMO. Omdat voor mensen met een modaal of hoger inkomen de eigen bijdrage omlaag gaat, wordt verwacht dat zij meer gebruik gaan maken van de WMO.

2. Eigen bijdrage in de WLZ

Ook in de WLZ worden maatregelen genomen om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. In 2018 al werd het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage verlaagd.

In 2019 wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de WLZ gehalveerd, wat betekent dat je eigen vermogen zoals spaargeld minder zwaar meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage. Hierdoor betaal je mogelijk minder eigen bijdrage. Door deze maatregelen hoeven bijvoorbeeld ouderen in verpleeghuizen minder van hun vermogen te betalen aan zorg.

3. Eigen bijdrage voor de zorgverzekering

Naast bovenstaande maatregelen is het kabinet ook van plan om voor bepaalde geneesmiddelen de bijbetalingen maximaal €250 per jaar te laten zijn. Het is echter nog niet duidelijk om welke geneesmiddelen dit gaat.

Het kabinet is daarnaast van plan om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot 2021. Deze en andere maatregelen worden genomen om de ondersteuning en de zorg betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met meerdere eigen bijdragen in de zorg.

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
0 reacties

Wat is goede zorg bij dementie?

Heeft u een naaste die dementerend is? Dan wilt u natuurlijk dat er goed voor uw geliefde, vader of moeder gezorgd wordt. Dementie is een hersenaandoening waarbij de desbetreffende persoon vaak volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. Vaak wordt het gezien als een gevolg van ouderdom, maar dat is niet het geval. Het is een aandoening waarbij gehele gebeurtenissen volledig uit het geheugen verdwijnen; het is dus heel wat meer dan vergeetachtigheid. Het is dan ook heel belangrijk dat de dementerende zich veilig en comfortabel voelt. Goede zorg met veel persoonlijke aandacht voor de patiënt is dan ook erg belangrijk in het geval van dementie. In dit artikel leest u wat goede zorg voor een dementerende precies inhoudt.

Aansluiting bij de belevingswereld van de dementerende

Bij dementiezorg is het erg belangrijk om aan te sluiten op de belevingswereld van de dementerende. De dementerende moet een dagelijks leven kunnen leiden, maar dat kan vaak niet meer op de “normale” manier. Waar woorden verwarrend kunnen zijn, zijn symbolen altijd duidelijk. Het is dus een goed idee om de dagelijkse dingen van het leven zoals douchen, koken en eten, duidelijk te maken met symbolen. Zo kan een dagprogramma opgesteld worden, zodat de patiënt te allen tijde terug kan vinden wat het plan van de dag is. Persoonlijkheid is daarbij ook erg belangrijk. Denk aan hobby’s die de dementerende vroeger had. Wanneer een dementerend persoon erg van boeken houdt, maar niet meer kan lezen, lees dan voor of denk aan een luisterboek. Wanneer deze activiteiten persoonlijk zijn en onderdeel zijn van de dagelijkse routine, wordt een prettige omgeving voor de dementerende gecreëerd. Zoek dus een verzorgingshuis waar ze gespecialiseerd zijn in zorg voor dementerenden en dit soort zaken oppakken.

Omgaan met karakterveranderingen

Zoals eerder in dit artikel benoemd, is dementie meer dan vergeetachtigheid. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de klachten van dementie voor maar 20% bestaan uit geheugenklachten, en voor 80% uit gedragsstoornissen. Iemand die altijd erg dominant was, kan nu erg volgzaam zijn. Iemand die altijd vrolijk was, kan nu erg verdrietig of chagrijnig zijn. Het kan dus zijn dat u zich dan ook anders moet gaan gedragen tegenover de dementerende. In feite bouwt u een nieuwe relatie op. Dit is erg belangrijk om te voorkomen dat u bijvoorbeeld boos wordt wanneer de dementerende anders reageert dan hoe u verwacht.

Persoonlijke aandacht is van groot belang

Zorg voor dementerenden kan niet plaatsvinden in een grote huiskamer waar 30 patiënten samenkomen en waar 2 verzorgers hun aandacht moeten verdelen. Wanneer u op zoek bent naar een goed verzorgingstehuis voor uw naaste, is het dus belangrijk dat u daarop let. Ga op zoek naar kleinschalige woongroepen waarbij persoonlijke aandacht voor de dementerende is. Waar ze de persoon leren kennen en op zoek gaan naar manieren van zorg en behandeling die geheel op de dementerende is afgesteld. Dit zorgt er ook voor dat er een rustige omgeving is, wat bij dementerenden vaak ook erg belangrijk is.

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
0 reacties

Mantelzorg vergoeding uit de zorgverzekering

Soms is het mogelijk om een mantelzorg vergoeding te krijgen uit uw aanvullende verzekering. Inmiddels hebben alle zorgverzekeraars hun premies en voorwaarden voor 2019 bekendgemaakt. Wilt u weten of uw mantelzorger in aanmerking komt voor een mantelzorg vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen

De meeste klanten betalen de dienstverlener van UWassistent particulier, maar in sommige gevallen zijn er ook mogelijkheden om onze dienstverlening vergoed te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een PGB en de WMO. Daarnaast zijn er soms mogelijkheden vanuit de zorgverzekeraar.

UWassistent heeft mogelijke vergoedingen voor mantelzorg vergoeding bij een zorgverzekeraar voor u op een rijtje gezet:

Vervangende mantelzorg

Omdat mantelzorgers ook wel eens met vakantie gaan of ziek zijn en niet altijd hun naaste kunnen ondersteunen, zijn er vanuit aanvullende zorgverzekeringen verschillende vergoedingen voor vervangende mantelzorg. Met deze vergoeding is het mogelijk dat de zorg tijdelijk overgenomen wordt door een beroepskracht of een vrijwilliger. De vergoedingen verschillen echter sterk per zorgverzekering en aanvullende verzekering.

Overnemen regeltaken

Een mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van de mantelzorger over zodat de mantelzorger minder belast wordt. Een mantelzorger heeft vaak naast de zorgtaken een drukke baan en een gezinsleven en kan snel overbelast raken door de ingewikkelde regeltaken die soms bij de zorg horen. Een mantelzorgmakelaar kan helpen door deze taken over te nemen; hij of zij is op de hoogte van de wetgeving en de bureaucratische regels in de zorg. De kosten van een mantelzorgmakelaar kunnen steeds vaker vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed worden.

Mantelzorgcursus

Het is ook mogelijk een vergoeding te ontvangen voor een mantelzorgcursus. Tijdens zo’n cursus worden praktische tips gedeeld en worden handvatten aangereikt om de balans te behouden tussen het werk en gezin van de mantelzorger in combinatie met de zorg voor zijn naaste. Onderwerpen die besproken worden tijdens een mantelzorgcursus zijn bijvoorbeeld algemene dagelijkse levensverrichtingen en tiltechnieken. Vaak wordt een mantelzorgercursus vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de hulpbehoevende.

Mantelzorgwaardering

Naast de vergoedingen vanuit de zorgverzekering heeft een mantelzorger ook recht op een waardering. De gemeente waar de hulpbehoevende woont is verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. De waardering verschilt per gemeente; dit kan bijvoorbeeld een financiële vergoeding zijn, een bos bloemen, of een georganiseerde activiteit. Bovendien kan een gemeente een mantelzorger ondersteunen door bijvoorbeeld een extra parkeervergunning af te geven of een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer. De vergoedingsmogelijkheden voor mantelzorgers verschillen echter per gemeente.

Geen recht op vergoeding?

Heeft u geen recht op vergoeding vanuit een PGB of de zorgverzekering? Indien u door ziekte of handicap extra kosten maakt voor gezinshulp dan zijn deze kosten mogelijk aftrekbaar bij de belastingaangifte. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
0 reacties

Voordelen van een senioren mobiel

Een senioren mobiel is een telefoon waarvan de bediening is aangepast voor ouderen. Een mobiel voor senioren kan verkregen worden in twee soorten: een ‘gewone’ senioren mobiel, of een senioren smartphone.

Senioren mobiel

Op een senioren mobiel zitten grote knoppen en er hoort een handzaam laadstation bij. Hoewel het scherm wat kleiner is dan het scherm van een standaard mobiel, wordt de informatie op het scherm wel extra groot weergegeven. Deze mobiel kan eenvoudig gebruikt worden om te bellen of te sms’en.

Senioren smartphone

Op een smartphone voor ouderen zitten alle functies die een normale smartphone ook heeft. Denk bijvoorbeeld aan een camera, een store waar apps gedownload kunnen worden en een 4G- en wifiverbinding. Een senioren smartphone heeft een eenvoudiger startscherm en heeft minder storingen met het gehoorapparaat. Bovendien hebben sommige smartphones voor ouderen zelfs extra functies, zoals een noodknop.

Voordelen van een senioren telefoon

- Noodknop

Sommige senioren telefoons bevatten een noodknop. Bij het indrukken van deze knop worden bijvoorbeeld vooraf ingestelde contactpersonen gebeld tot er wordt opgenomen, of wordt er een nood-sms gestuurd naar de noodcontacten. Dit verschilt echter per senioren mobiel.

- Grote toetsen

Deze grote toetsen zijn niet alleen duidelijker leesbaar, ook is het gemakkelijker om de toetsen in te drukken.

- Helder en duidelijk scherm

Het scherm van een senioren mobiel is duidelijker dan op een standaardmobiel. Zo tonen op een senioren mobiel de letters op het scherm veel groter en zijn op een senioren smartphone de pictogrammen groter afgebeeld. Het nadeel hiervan is echter dat er minder tekst op het beeldscherm past, waardoor een tekst langzamer te lezen is. Bij enkele senioren mobieltjes is de lettergrootte instelbaar.

- Handig laadstation

In plaats van een kabeltje met een kleine aansluiting, wordt bij de meeste senioren mobiels een laadstation meegeleverd.

- Extra hard geluid en lichtsignalen

Senioren telefoons hebben extra harde geluiden, zodat het beter hoorbaar is als er bijvoorbeeld gebeld wordt. Naast de extra luide beltonen kunnen sommige toestellen een lampje laten knipperen als er gebeld wordt. Daarnaast stoort een senioren mobiel niet op een modern digitaal gehoorapparaat. Een senioren mobiel is ook handig voor mensen met een beperking of voor mensen die niet goed overweg kunnen met een ‘gewone’ mobiele telefoon.

Senioren telefoon

Heb je naast een mobiele telefoon ook nog een huistelefoon nodig? Ook deze worden – zowel draadloos als met snoer – aangeboden als senioren telefoon. Deze telefoon is voorzien van extra grote cijfertoetsen en kan voorzien zijn van foto’s of sneltoetsen, waardoor het eenvoudig is om een contactpersoon te bellen.

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
0 reacties

Mooie ervaring van persoonlijke assistent Corine Stigter

Benieuwd wat voor werk een persoonlijke assistent zoal doet? Corine Stigter vertelt over een van haar mooie ervaringen:

“Bij UWassistent helpen wij niet alleen ouderen, maar ook jongere mensen die hulp nodig hebben. Zo ben ik zelf in mei 2016 (via oud-collega Miriam Steevens) in contact gekomen met een man van begin 50 met een visuele handicap. Hij is al vanaf zijn geboorte blind. Hij was op zoek naar een persoonlijk begeleider die hem kon helpen met zijn administratie, contacten met officiële instanties, het opruimen van zijn huis en allerlei andere hand-en-spandiensten.

Het klikte goed tijdens de kennismaking en de klant gaf aan dat hij het prettig zou vinden als ik zelf de begeleiding kon doen. Ik had geen ervaring met begeleiding van mensen met een visuele beperking, maar het leek me wel een leuke uitdaging. Hij durfde het ook wel aan en zo zijn we van start gegaan. De klant zelf was erg zelfstandig en kon veel zelf regelen, maar voor bepaalde handelingen heb je toch echt ogen nodig. Mijn ogen waren zijn ogen. Vaak keek ik op afstand (via teamviewer) naar zijn computer, als er weer eens een foutmelding kwam die hij niet kon zien. Zo was het snel opgelost en kon hij weer verder.

Na anderhalf jaar besloot de klant om naar Arnhem te verhuizen. Hij wilde daar een nieuwe toekomst opbouwen. Gelukkig kon ik de klant met een gerust hart overdragen aan mijn collega Martin Bosch uit Nijmegen. Ik heb de klant nog geholpen met het regelen van zijn verhuizing naar Arnhem en alles wat daaraan vast zit, zoals hulp bij het aanvragen van de nodige voorzieningen bij de gemeente Arnhem.

Het klikt ook met zijn nieuwe persoonlijk assistent Martin Bosch. De inrichting van zijn nieuwe woning is verder opgepakt. Martin is ook erg praktisch, wel zo handig bij een verhuizing. Hij neemt tevens de persoonlijke begeleiding over, dus daar is de klant ook erg mee geholpen. Binnenkort ga ik nog even een kijkje nemen in zijn nieuwe woning. Dan kunnen we ons traject afsluiten en nog even napraten over de mooie periode die we samen hebben gehad.”

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
0 reacties