Eigen bijdrages in de zorg

Er zijn verschillende eigen bijdrages in de zorg. Een eigen bijdrage kan bijvoorbeeld gelden bij medicijnen, voorzieningen uit de WMO of voorzieningen uit de WLZ. Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico bij je zorgverzekering.

Stapeling van de zorgkosten

Mensen die gebruikmaken van maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg betalen een eigen bijdrage. Veel van hen maken echter ook het eigen risico van de zorgverzekering op en moeten bijbetalen voor bijvoorbeeld geneesmiddelen. Door deze stapeling van zorgkosten kunnen deze bedragen oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet heeft enkele plannen om de stapeling van deze kosten tegen te gaan.

1. Eigen bijdrage WMO voor iedereen gelijk

Eerder werd voor de hoogte van de eigen bijdrage voor de WMO gekeken naar onder andere de hoogte van het inkomen, de hoogte van het eigen vermogen en het gebruik van de hulp uit de WMO. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen hetzelfde vaste bedrag van €17,50 per vier weken voor ondersteuning uit de WMO. Gemeentes kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen, bijvoorbeeld voor huishoudens die een minimuminkomen hebben. Er wordt niet meer gekeken naar inkomen, vermogen of aantal uren gebruik. Door deze verandering wordt de uitvoering van de administratie van de eigen bijdrage een stuk eenvoudiger.

De verwachting is dat er een toename zal zijn van de vraag naar voorzieningen vanuit de WMO. Omdat voor mensen met een modaal of hoger inkomen de eigen bijdrage omlaag gaat, wordt verwacht dat zij meer gebruik gaan maken van de WMO.

2. Eigen bijdrage in de WLZ

Ook in de WLZ worden maatregelen genomen om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. In 2018 al werd het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage verlaagd.

In 2019 wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de WLZ gehalveerd, wat betekent dat je eigen vermogen zoals spaargeld minder zwaar meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage. Hierdoor betaal je mogelijk minder eigen bijdrage. Door deze maatregelen hoeven bijvoorbeeld ouderen in verpleeghuizen minder van hun vermogen te betalen aan zorg.

3. Eigen bijdrage voor de zorgverzekering

Naast bovenstaande maatregelen is het kabinet ook van plan om voor bepaalde geneesmiddelen de bijbetalingen maximaal €250 per jaar te laten zijn. Het is echter nog niet duidelijk om welke geneesmiddelen dit gaat.

Het kabinet is daarnaast van plan om het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen tot 2021. Deze en andere maatregelen worden genomen om de ondersteuning en de zorg betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met meerdere eigen bijdragen in de zorg.

Waardeer dit blogbericht:
Mooie momenten uit 2018
Wat is goede zorg bij dementie?