Aanvullende mantelzorg: van zorgen naar samenzijnZorgt u voor een hulpbehoevende uit uw directe sociale omgeving, bijvoorbeeld uw ouder(s)? Doet u dat vrijwillig en onbetaald? Dan verleent u mantelzorg. Deze zorg begint met sporadische klusjes, vaak komen er steeds meer taken bij en later bent u misschien wel dagelijks voor uw naaste in de weer. Een mooie en dankbare taak, maar ook een zware taak. Daarom is het verstandig om hulp te vragen, incidenteel of structureel. Dit heet aanvullende mantelzorg, u leest er meer over in deze nieuwe blog van UWassistent.

U kunt als mantelzorger alleen goed voor uw naaste(n) zorgen, als u de taken goed kunt combineren met uw eigen leven. Zorg dat u genoeg tijd overhoudt voor andere dingen die voor u ook belangrijk zijn zoals uw gezin, werk, vrienden en hobby’s.

Mantelzorg en vakantie

U kijkt uit naar uw aankomende vakantie, maar wie zorgt er voor uw naaste? Er moeten tenslotte boodschappen gehaald worden, er moet iemand mee naar de fysiotherapeut en de kliko's moeten aan straat. Uw naaste zit waarschijnlijk ook om een gezellig praatje verlegen. U voelt zich misschien wel schuldig dat u op vakantie wilt gaan. Dat is niet nodig! Zeker als u langdurig mantelzorger bent, is het belangrijk om uzelf niet te vergeten.

Hulp uit uw eigen omgeving

Mantelzorgtaken worden niet altijd bewust verdeeld. Het is nu eenmaal zo gegroeid. Vraag daarom hulp aan uw omgeving, als de zorg u boven het hoofd dreigt te groeien. Heeft u broers of zussen? Hebben zij tijd om bijvoorbeeld eens boodschappen te doen of te helpen met de administratie van uw ouder(s)? Zij staan er misschien helemaal niet bij stil hoe veel u doet. Heeft u meer tijd voor uzelf nodig en wilt u de taken anders verdelen? Vele handen maken licht werk. Praat met uw omgeving! Dit hoeft niet alleen familie te zijn. U kunt bijvoorbeeld ook hulp vragen aan buren of kennissen.

Aanvullende mantelzorg via UWassistent

Heeft u geen familie of kennissen waar u op kunt terugvallen? Vraag dan hulp via UWassistent. De dienstverleners staan voor u klaar om incidenteel of structureel taken uit handen te nemen. Dit kan gaan om huishoudelijke taken, maar ook om begeleiding naar afspraken. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de mogelijkheden. Uw wensen staan voorop. In de vrijblijvende kennismaking kunt u al uw vragen stellen en uw wensen voorleggen aan de vaste contactpersoon. Hij of zij gaat daarna op zoek naar een passende, betrouwbare dienstverlener. Zo houdt u tijd over voor uzelf. Daarnaast kunt u de tijd met uw naaste anders indelen. Het draait minder om zorgen en meer om samenzijn.

Kosten aanvullende mantelzorg

Aanvullende mantelzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als u hulp vraagt aan familie of een vrijwilliger. Als er wel kosten aan verbonden zijn, worden de kosten in sommige gevallen vergoed. We schreven eerder een blog over de financiële regels omtrent mantelzorg.

Aanvullende mantelzorg aanvragen

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
1656 Hits
0 reacties

Mantelzorg – De financiële regels op een rij (3)

Vandaag hebben we weer een nieuwe blog in de serie ‘Mantelzorg- De financiële regels op een rij’. Eerder schreven we al een artikel over het Nederlands zorgstelsel en op welke vier weten hiervan u een beroep kunt doen én we schreven over het onderwerp wonen. Vandaag gaan we het hebben over welke tegemoetkomingen u als mantelzorger kunt krijgen, zoals zorgverlof, een uitkering en aftrekbare (reis)kosten.  

 

Zorgverlof

Heeft u als mantelzorger ook een betaalde baan? Dan kan het best zwaar zijn om dit te combineren met de zorg voor uw naaste. U kunt overwegen om de werktijden aan te laten passen, maar ook zorgverlof kan tot de mogelijkheden behoren als u wilt voorkomen om overbelast te raken. Elke werknemer heeft recht op een verlofregeling, er zijn verschillende soorten zorgverlof. Uw CAO kan wel afwijkende afspraken of voorwaarden hebben, in dat geval staat de CAO boven de wettelijke regeling. Met uw werkgever kunt u de opties bespreken.  

 

Welke soorten verlof zijn er?

  • Calamiteitenverlof 

Wanneer u plotseling en direct vrij moet nemen vanwege een noodgeval kunt u calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren. De werkgever betaalt 100% van het loon door.  

  • Kortdurend zorgverlof 

Kortdurend zorgverlof kunt u opnemen wanneer u een korte periode zorgdraagt voor een zieke uit uw omgeving.  Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat u werkt per week. De werkgever betaalt 70% van het loon door.  

  • Langdurend zorgverlof 

Langdurend zorgverlof is onbetaald verlof dat u kunt opnemen wanneer u voor langere tijd zorgdraagt voor een kind, partner, ouder of iemand anders uit uw omgeving. U kunt maximaal 6 keer de wekelijkse werkuren opnemen.  

 

Uitkeringen

Samenwonen met degene waarvoor u zorgt, kan gevolgen hebben voor uw uitkering of de AOW-uitkering van degene waar u voor zorgt. Dit schreven we ook in de vorige blog ´Mantelzorg – De financiële regels op een rij (2)´. Meer informatie hierover kunt u ook vinden op de website van de SVB of u kunt navraag doen bij uw gemeente. U kunt individuele bijzondere bijstand aanvragen als tegemoetkoming op noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen en niet op een andere manier vergoed krijgt. De bijstand wordt dan afgestemd op uw persoonlijke situatie. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij uw gemeente.  

Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kan het zijn dat de sollicitatieplicht niet voor u geldt. Bijvoorbeeld wanneer u intensief voor een naaste zorgt. U kunt dit navragen bij het UWV of bij uw gemeente.  

Heeft u vanwege het zorgen voor een zieke of gehandicapte, voor minder dan 52 dagen loon ontvangen uit dienstverband? En kreeg u daarvoor een vergoeding vanuit een PGB? Dan kan dat jaar mogelijk als de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW- of WIA-uitkering. Dit wordt het mantelzorgforfait genoemd. Is de zorgvrager volledig arbeidsongeschikt en heeft hij voor langere tijd uw hulp nodig? Dan kan het UWV uw uitkering mogelijk verhogen. Dit is afhankelijk van uw situatie en hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Een verhoging van de uitkering kunt u aanvragen bij het UWV via uwv.nl.  

 

Andere tegemoetkomingen 

U kunt in aanmerking komen voor een verhoging van de huurtoeslag wanneer u samenwoont met iemand met een CIZ-indicatie vanuit de WLZ. Op de website van de Belastingdienst kunt u deze verhoging aanvragen.  

Als mantelzorger maakt u wellicht extra kosten voor vervoer en parkeren. Hiervoor gelden de volgende regelingen:  

  • Parkeervergunning 

Zorgt u voor iemand die in een gebied woont waar u betaald moet parkeren? Dan kunt u wellicht een parkeervergunning krijgen. Informeer bij de gemeente van de zorgvrager.  

  • OV-begeleiderskaart 

Als mantelzorger kunt u gratis meereizen met de trein, bus, tram en metro als degene waarvoor u zorgt niet zelfstandig kan reizen. Meer informatie over het aanvragen van de zogeheten OV-begeleiderskaart vindt u op ovbegeleiderskaart.nl.  

  • Gehandicaptenparkeerkaart 

Vervoert u iemand die niet meer zelfstandig kan rijden? Dan kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart gebruiken en parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente.  

  • Aftrekbare reiskosten 

Reiskosten voor bijvoorbeeld ziekenbezoek zijn mogelijk aftrekbaar als specifieke zorgkosten. De voorwaarden leest u op de website van de Belastingdienst. Dit geldt overigens niet alleen voor reiskosten, maar ook voor andere zorgkosten zoals hulpmiddelen, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, medicijnen en alternatieve geneeswijzen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat u deze kosten niet al vergoed heeft gekregen.  

 

Lees Meer
Getagged in:
Waardeer dit blogbericht:
789 Hits
0 reacties

Mantelzorg – De financiële regels op een rij (2)

In de serie ´Mantelzorg-De financiële regels op een rij´ schreven we eerder over het Nederlands zorgstelsel en op welke wet u een beroep zou kunnen doen. Hiermee bent u ervan verzekerd dat uw naaste de juiste zorg krijgt. Zorgt u voor iemand die niet in de buurt woont? Dan is het een optie om dichter bij elkaar te wonen óf bij elkaar in te trekken. Vandaag besteden we meer aandacht aan het onderwerp ‘Wonen’ en de gevolgen voor uitkeringen, toeslagen en financiële regelingen.  

 

Inwoning koophuis 

Als degene voor wie u zorgt intrekt in uw koopwoning of andersom, is er sprake van inwoning. Het is belangrijk dat u in dat geval goede afspraken met elkaar maakt over de kostenverdeling, bijvoorbeeld wat er gebeurt als de situatie verandert en een van beiden in de woning achterblijft. Er zijn een aantal mogelijkheden om de kosten te verdelen:  

1. Mede-eigenaar worden

Een optie om de kosten te verdelen, is om mede-eigenaar te worden. In dat geval verkoopt de eigenaar van het huis een gedeelte van het huis. De koper betaalt hierover overdrachtsbelasting. Mocht de situatie veranderen en een van beiden in de woning achterblijven, dan moet het gedeelte weer teruggekocht worden. Bent u beide eigenaar van het huis, heeft u beide recht op hypotheekrenteaftrek op het eigen gedeelte van de hypotheekschuld.  

2. Huur betalen

Een andere optie is om aan degene die bij u in is komen wonen, huur te vragen. U blijft dan zelf eigenaar van het huis, maar de woonlasten worden dan wel gedeeld. Een goede huurprijs kunt u berekenen op huurcommissie.nl. U kunt een gedeelte van de netto hypotheeklast aanmerken als huur.  

3. Woonlasten niet delen

Natuurlijk kan er ook voor gekozen worden om de inwoner niet mee te laten betalen aan de woonlasten, maar bijvoorbeeld wel met de boodschappen of het gas, water en licht.  

4. Samenlevingscontract

Wanneer één iemand eigenaar blijft van het huis, is het verstandig om een samenlevingscontract op te laten stellen bij de notaris. Hierin laat u afspraken vastleggen over bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek en of de ander hieraan mee moet betalen. En wat als het huis verkocht moet worden, hoe zit het dan met de waardestijging of eventuele restschuld? En wat als de een overlijdt?  

 

Mantelzorgwoning 

Bij een mantelzorgwoning woont de mantelzorger of de zorgvrager in een apart gedeelte op hetzelfde perceel. Bijvoorbeeld in een uitbouw of een vrijstaand gebouw op het achtererf. U heeft geen vergunning nodig voor het realiseren van een mantelzorgwoning, mits er aan een aantal regels gehouden wordt. Zo mag de mantelzorgwoning maximaal 3 meter hoog zijn, mag het woongedeelte (keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer) alleen op de beganegrond zijn en mogen er maximaal twee personen wonen waarvan er tenminste één persoon zorg ontvangt of geeft. Er moet tevens sprake zijn van een mantelzorgrelatie tussen de huiseigenaar en één van de bewoners van de mantelzorgwoning. De verklaring van een mantelzorgrelatie kan gegeven worden door de huisarts of wijkverpleegkundige. Wellicht is deze mantelzorgrelatie al bekend bij de gemeente doordat er een Wmo-indicatie is, dan is een aparte verklaring niet nodig.  

Een mantelzorgwoning kan een eigen adres en huisnummer krijgen zodra de gemeente op de hoogte is gesteld. Zolang de woning geen eigen huisnummer heeft, is er sprake van een gezamenlijk huishouden. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en zorgindicaties.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente of u kunt bellen met de Mantelzorglijn.  

 

Kangoeroewoning 

Bij een kangoeroewoning zijn twee woonhuizen met elkaar verbonden door een trap of deur. De woning wordt echter wel gezien als één verblijfsobject, dus de bewoners vormen een gezamenlijk huishouden. Het is belangrijk om bij de notaris de verdeling van het eigendom vast te leggen. Wilt u één woning laten splitsen in twee woningen met ieder een eigen adres? Dan heeft u een bouwvergunning nodig.  

 

Woningaanpassingen 

Voor het laten aanpassen van uw huis vanwege mantelzorg, kunt u een vergoeding aanvragen via de Wmo. Hiervoor kunt u terecht bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. Er geldt vaak wel een eigen bijdrage.  

 

Inwoning huurhuis 

Als uw naaste in uw huurwoning intrekt, of andersom, is er ook sprake van inwoning. Bij medehuurschap heeft de inwoner dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Het aanvragen van medehuurschap is echter erg lastig. Als echtgenoot of geregistreerd partner van de hoofdhuurder, bent u automatisch medehuurder. Andere huisgenoten zijn niet automatisch medehuurder en medehuurschap kan vaak pas verkregen worden nadat u twee jaar een ‘duurzaam gemeenschappelijk huishouden’ vormt. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken of de kosten voor het huishouden eerlijk gedeeld zijn. In geval van een mantelzorgrelatie kan er een uitzondering worden gemaakt en wordt er soms binnen de twee jaar medehuurschap toegekend. 

Omdat het samen bewonen van een huurhuis financiële gevolgen kent, is het soms gunstiger om bij elkaar in de buurt te gaan wonen. Met een urgentieverklaring van de gemeente kunt u voorrang krijgen op een sociale huurwoning.  

Lees Meer
Getagged in:
Waardeer dit blogbericht:
1865 Hits
0 reacties

Mantelzorg – De financiële regels op een rij (1)

Bent u mantelzorger voor een familielid, vriend of kennis? Dan komt daar best wel wat bij kijken, denk aan het maken van (extra) kosten voor de zorg die u verleent bijvoorbeeld. Graag zetten we de financiële regels op een rijtje. Vandaag besteden we graag wat aandacht aan de vier wetten die aan het Nederlands zorgstelsel zijn verbonden. Deze informatie kan u helpen bij het inschakelen van de juiste zorg voor uw dierbare.  

 

Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld met de vier wetten:  

- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
- de Jeugdwet (Jw) 
- de Wet langdurige zorg (Wlz) 
- de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Vanuit welke wet uw dierbare zorg kan krijgen, is afhankelijk van de zorgbehoefte. De Wmo en Jw worden aangeboden door de gemeente. De Wlz vanuit zorgkantoren en de Zvw vanuit de zorgverzekeraars. Wanneer de hulp vanuit de mantelzorger niet meer toereikend is, kan er een beroep worden gedaan op professionele zorg vanuit bovenstaande wetten.  

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er om mensen met een zorgvraag te ondersteunen, zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Waar u aan kunt denken is bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer. Maar ook ondersteuning voor de mantelzorger behoort tot de mogelijkheden. 

Om Wmo-ondersteuning aan te kunnen vragen, dient er een melding gedaan te worden bij het Wmo-loket of sociaal wijkteam van de gemeente. Daarna ontvangt de zorgvrager een uitnodiging voor een gesprek. Er wordt vervolgens onderzoek gedaan, bijvoorbeeld wat de zorgvrager nog zelf kan en hoe de mantelzorger ondersteund kan worden. Wellicht biedt algemene voorziening genoeg ondersteuning; hier is geen indicatie voor nodig. Algemene voorziening kan hulp van een vrijwilliger zijn of een boodschappendienst. Als blijkt dat de algemene voorziening ontoereikend is, kan er maatwerkvoorziening worden aangeboden.  

Na het onderzoek ontvangt u een verslag met een voorstel. In dit voorstel kan staan dat er algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen of een combinatie hiervan kunnen worden aangeboden. Bent u akkoord met het voorstel, kunt u het verslag ondertekenen en terugsturen.  

Voor zorg uit de Wmo geldt een eigen bijdrage. Hiervoor kan financiële tegemoetkoming mogelijk zijn. De gemeente informeert u hierover. 

 

De Jeugdwet (Jw) 

De Jeugdwet is voor kinderen onder de 18 jaar met een beperking, aandoening, stoornis of opgroeiproblemen. Vormen van jeugdhulp kunnen zijn: ambulante jeugdhulp, pleegzorg, verblijf in een jeugdinstelling, jeugdzorgplus, jeugd GGZ en jeugdzorg voor jongeren met een beperking. De gemeente geeft advies over de soort hulp en kiest samen met de ouders of vertegenwoordigers de juiste vorm.   

Voor het aanvragen van zorg uit de Jeugdwet dient er een melding gedaan te worden bij de gemeente. Na een gesprek met de ouders of (wettelijke) vertegenwoordigers, beslist de gemeente wat voor hulp én hoeveel hulp er ingezet kan worden.  

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) 

De Wet langdurige zorg is een volksverzekering voor ziektenkostenrisico’s die niet onder de zorgverzekering vallen. Dit is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. De aanvraag voor Wlz kan gedaan worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Als er een indicatie is gesteld kan de zorgvrager of (wettelijk) vertegenwoordiger kiezen voor zorg in natura (opname in een zorginstelling), een persoonsgebonden budget, een volledig zorgpakket thuis of een modulair pakket thuis. U kunt uw voorkeur aangeven bij de aanvraag. Voor zorg vanuit de Wlz geldt een eigen bijdrage.  

 

De Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar, is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. U kunt zelf kiezen bij welke verzekeraar u een basisverzekering afsluit. De basisverzekering vergoedt zorg aan huis (thuiszorg). Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Voor alle andere gevallen geldt een verplicht eigen risico van €385 per jaar voor zorg uit de basisverzekering (met uitzondering van bezoeken aan de huisarts).   

Kinderen die intensieve zorg en verpleging nodig hebben, vallen onder de Zorgverzekeringswet. Een indicatie kan aangevraagd worden bij een verpleegkundige van een instelling die intensieve kindzorg levert. 

 

Het persoonsgebonden budget (pgb) 

Met het persoonsgebonden budget krijgt de zorgvrager een bedrag waarmee hij zelf zorg kan inkopen. Hieruit kan ook de mantelzorger betaald worden. De mantelzorger moet dan wel de zorg geven waarvoor het pgb bedoeld is. In alle vier de zorgwetten is een pgb mogelijk.  

Meer informatie over het persoonsgebonden budget vindt u op www.epgb.nl en www.svb.nl.  

  

Weet u niet goed vanuit welke wet uw dierbare zorg kan krijgen? U kunt gratis onafhankelijke ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee over de juiste zorg en ondersteuner. U kunt ook terecht bij een mantelzorgmakelaar, meer informatie hierover vindt u op www.bmzm.nl.

Lees Meer
Getagged in:
Waardeer dit blogbericht:
1387 Hits
0 reacties

Mantelzorg: dit moet u erover weten

'Mantelzorg' is een veelgehoord begrip. Misschien bent u zelf ook wel mantelzorger, of heeft u juist een mantelzorger die u helpt. Hoe dan ook; mantelzorgers zijn belangrijk! Vooral in tijden als deze.

 

Wanneer ben je mantelzorger?

Het lijkt misschien een gekke vraag. Toch is dit iets wat veel mensen zich afvragen; wanneer ben je mantelzorger? Mantelzorg houdt in dat u hulp biedt aan iemand, maar dit niet op vrijwillige basis of voor uw beroep doet. U doet dit omdat u een persoonlijke relatie heeft met de hulpbehoevende persoon. U kunt bijvoorbeeld mantelzorg verlenen aan een buurman of – vrouw, aan een vriend(in) of aan iemand in uw familie.

 

Mantelzorg en het coronavirus

Als mantelzorger zit u mogelijk juist nu met extra vragen. Wat kan wel en wat kan niet? Is het bijvoorbeeld nog mogelijk om op bezoek te gaan bij degene voor wie u zorgt? Indien die persoon tot de kwetsbare groep behoort, wordt aangeraden uw contact te beperken tot het noodzakelijke. Daarnaast is het bijvoorbeeld niet aan te raden om op bezoek te gaan wanneer u zelf (milde) klachten hebt als hoesten, niesen, verkoudheid of koorts. Probeer uw bezoek te bundelen. Misschien ging u eerder 2 tot 3 keer per week langs; de ene keer om boodschappen te doen, de andere keer om de was te doen en nogmaals om medicijnen te geven. Probeer meerdere dingen te combineren wanneer u daar bent. Houdt u daarnaast ook aan de richtlijnen van het RIVM; was uw handen goed én vaak en behoud de 1,5 meter afstand. Heeft u zelf wel klachten, of kunt u om andere redenen tijdelijk niet de ondersteuning bieden die u moet bieden? Ga dan op zoek naar ondersteuning.

 

Mantelzorg ondersteuning

Vaak is de zorg in het begin nog goed bij te houden, maar na verloop van tijd wordt de zorgvraag steeds ingrijpender. Het combineren van mantelzorg met een baan, een eigen gezin of allebei kan vaak voor veel stress en problemen zorgen. UWassistent helpt u graag! Als u hulp bij mantelzorg aanvraagt, zoekt de contactpersoon in uw regio een gescreende dienstverlener die kan helpen met verschillende taken waar u ondersteuning bij wilt, zoals hulp bij het huishouden of andere klusjes. Dit kan de druk die je als mantelzorger soms voelt verlagen.

 

Vraag mantelzorg ondersteuning aan

 

Mantelzorg vergoedingen

Wist u dat het in sommige gevallen mogelijk is om een mantelzorg vergoeding te krijgen vanuit uw aanvullende verzekering? Die vergoeding kan ook vanuit een PGB of WMO zijn. Denk hierbij aan:

- Vervangende mantelzorg in geval van ziekte of vakantie

- Overnemen regeltaken, zodat de mantelzorger minder belast wordt

- Mantelzorgcursus

- Mantelzorgwaardering vanuit de gemeente van de hulpbehoevende

Heeft u geen recht op vergoeding vanuit een PGB of de zorgverzekering? Extra kosten door ziekte of handicap voor gezinsleden zijn mogelijk aftrekbaar bij de belastingaangifte. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

 

Meer informatie over mantelzorg ten tijden van Corona? Lees het op mantelzorg.nl

 

Begeleiding aanvragen

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
867 Hits
0 reacties

Mantelzorg bij dementie

Mantelzorg bij dementie

 

Mantelzorgers zetten zich vaak in voor mensen met dementie, die steeds langer thuis blijven wonen. Volgens Alzheimer Nederland wordt 70% van de mensen met dementie thuis verzorgd door een mantelzorger, vaak iemand uit de naaste omgeving of familie. Wat zijn de aandachtspunten voor mantelzorgers bij het omgaan met dementie? En hoe verlaag je de druk op jezelf als mantelzorger? In deze blog van UWassistent leggen we dit uit!

 

Mantelzorg bij mensen met dementie: Waar moet ik op letten?

Mantelzorg verlenen aan dementerenden is vaak een extra uitdaging. Onveilige situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld het gas dat aanblijft, het vergeten van medicijnen, of deuren open laten staan. Probeer daarom extra alert te zijn op de veiligheid in de woning. Een rookmelder, het goed opbergen van schoonmaakmiddelen en een blusdeken kunnen bijvoorbeeld al onveilige situaties voorkomen. Een ander aspect waar je als mantelzorger op kunt letten, is het verminderen van prikkels in de omgeving. Zet de afzuigkap uit tijdens het eten, zet het volume van de tv niet te hard en zorg dat niet het hele huis bezaaid is met rommel. Dit maakt mensen met dementie vaak onrustig. 

 

Overbelasting mantelzorgers bij dementie: tips

Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast. Omgaan met iemand met dementie is vaak moeilijk, ook op psychisch en emotioneel vlak. Naast de voldoening die het geeft om te zorgen voor een naaste, is het ook een dag (-en nacht) taak. ’s Nachts kun je nog uren liggen piekeren over of alles wel goed gaat. Ervaar je zelf dat het je zwaar valt? Of merk je dat een mantelzorger in je omgeving overbelast is? UWassistent geeft de volgende tips bij (dreigende) overbelasting:

 

1. Vraag hulp aan je omgeving

Dit kan moeilijk zijn, maar het kan ruimte scheppen in je hoofd. Al zijn het maar kleine taken: het kan net de laatste druppel onderscheppen voor de emmer volloopt.

 

2. Schakel hulp in van UWassistent 

Op aanvraag gaan wij op zoek naar geschikte dienstverleners die jou kunnen ondersteunen bij jouw taken als mantelzorger. Dit kan de druk op je schouders net iets verlichten! 

 

3. Plan genoeg tijd voor jezelf in

Dit geeft je afleiding en je kunt tegelijkertijd je sociale contacten onderhouden. Zoek een manier waarop jij goed tot rust kan komen en je rol als mantelzorger even opzij kunt zetten. Als je een gezin hebt, besteed dan ook genoeg tijd aan je kinderen en partner. Een dagje met je kinderen naar de speeltuin of naar de film met je partner kan je mantelzorg-zorgen ook even verzachten.

 

4. Zoek contact met lotgenoten

Kijk of er bij jou in de buurt bijeenkomsten zijn voor mantelzorgers. Het Alzheimercafé is bijvoorbeeld een mooi concept, waar mensen met dementie, mantelzorgers en belanghebbenden maandelijks bijeen komen om uitleg over dementie te krijgen en ervaringen uit te wisselen. Het Alzheimercafé heeft 48 regionale afdelingen door heel Nederland, grote kans dat er bij jou in de buurt ook een te vinden is!

 

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
3079 Hits
0 reacties

Dag van de Mantelzorg

Dag van de Mantelzorg

Komende vrijdag het weer zo ver: de Dag van de Mantelzorg. Op vrijdag 10 november worden mantelzorgers in het zonnetje gezet!

Ongeveer een derde van de volwassen Nederlanders geeft mantelzorg. De meesten van hen hebben naast hun zorgtaken ook een betaalde baan.

 

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zijn beroepsmatig geen zorgverleners, maar zorgen onbetaald en vaak langdurig, voor iemand met wie ze een persoonlijke band hebben. Veel mensen krijgen in hun leven te maken met zorg voor een naaste, zoals zorg voor (schoon)ouders, partner of kinderen.

Een mantelzorger helpt de hulpbehoevende met bijvoorbeeld het huishouden en persoonlijke verzorging. De verzorgers zien de zorg die zij verlenen vaak als iets vanzelfsprekends en zien zichzelf niet als mantelzorger. Het geeft hen een goed gevoel om een naaste te kunnen helpen.

Vaak wordt gedacht dat mantelzorgers voor een oudere persoon zorgen, die niet meer in staat is om alles zelf te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om (een van de) ouders, of een oudere buurman of -vrouw. Maar er zijn ook mantelzorgers die voor een jongere persoon zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een broer of zus, of zoon of dochter, die door een beperking niet geheel zelfstandig is.

Er is op verschillende manieren mantelzorgondersteuning mogelijk, zoals respijtzorg of door het plaatsen van een mantelzorgwoning.

 

Respijtzorg

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is het belangrijk dat zij af en toe de zorg overdragen. Dit wordt respijtzorg genoemd. Respijtzorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens de vakantie van een mantelzorger, of regelmatig, zoals een dagdeel per week. Respijtzorg kan zowel thuis als op een andere locatie plaatsvinden. Soms is het mogelijk om de kosten hiervan vergoed te krijgen door bijvoorbeeld de zorgverzekering of de gemeente.

 

Waardering voor mantelzorgers

Elk jaar op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Het doel van deze dag is onder andere om de mantelzorgers een moment ontspanning te geven en de waardering te laten blijken.

Ook op andere manieren wordt waardering gegeven, bijvoorbeeld door de gemeente van de hulpbehoevende. Elke gemeente beslist zelf op welke manier ze die waardering geven. Dit kan bijvoorbeeld door de mantelzorger te ondersteunen, of door een geldbedrag te geven.

 

Mezzo

Bent u mantelzorger en kunt u wel wat advies of ondersteuning gebruiken? Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Dit mantelzorg steunpunt is bedoeld als luisterend oor voor mantelzorgers en voor het beantwoorden van hun vragen, maar Mezzo zorgt er ook voor dat de belangrijke signalen van mantelzorgers terechtkomen bij de overheid.

 

UWassistent

Elke maand zet UWassistent een mantelzorger in het zonnetje! Kent u een mantelzorger die u graag een keer wil verrassen? Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees Meer
Waardeer dit blogbericht:
1134 Hits
0 reacties

Dag van de mantelzorg

 Dag van de mantelzorg

Op donderdag 10 november is de Dag van de Mantelzorg. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. De Dag van de Mantelzorg heeft als doel om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en om extra waardering te tonen voor het werk dat zij verrichten.

Mantelzorgers zorgen onbetaald en voor een langere periode voor een (chronisch) ziek, beperkt of hulpbehoevend familielid of kennis. Ze zijn beroepsmatig vaak geen zorgverleners, maar verlenen de zorg vanwege de persoonlijke band die ze hebben met degene voor wie zij zorgen. Ze staan klaar voor een naaste die extra hulp nodig heeft. Voor hen is het vaak vanzelfsprekend om deze hulp te verlenen, maar daardoor heeft deze persoon vaak weinig of geen tijd voor zichzelf. Bovendien is het niet altijd gemakkelijk voor hen om hulp te vragen.

Omdat het voor hen zo vanzelfsprekend is om zorg te verlenen, zien zij zichzelf niet altijd als mantelzorgers. In het hele land worden speciaal voor de mantelzorgers op deze dag activiteiten georganiseerd; van concerten en theatervoorstellingen tot workshops en diners.

10 november is de dag dat mantelzorgers in het zonnetje worden gezet!

Lees Meer
Getagged in:
Waardeer dit blogbericht:
1170 Hits
0 reacties