Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd, maar ouderdom is geen oorzaak van eenzaamheid. Ouderen zijn niet eenzamer dan mensen uit andere leeftijdsgroepen, maar ze worden wel vaker met situaties geconfronteerd waarbij gevoelens van eenzaamheid opgeroepen kunnen worden. Het verlies van belangrijke relaties komt op oudere leeftijd vaker voor.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat ouderen weinig sociale contacten hebben. Zo blijkt bijvoorbeeld 10% van de ouderen alleen te zijn tijdens te feestdagen. Bij ouderen die in een verzorgingstehuis wonen, komen gevoelens van eenzaamheid vaker voor dan bij thuiswonende ouderen. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk?

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is het gevoel dat je alleen bent. Het is een verborgen probleem; anderen kunnen niet zien hoe je je voelt, of hoeveel contact je graag hebt met anderen. Mensen die eenzaam zijn zullen dat niet graag toegeven. Daarnaast is eenzaam zijn voor iedereen verschillend; de ene persoon heeft bijvoorbeeld meer behoefte aan sociale contacten dan anderen.

Er zijn verschillende soorten eenzaamheid, zoals emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid.

Sociale eenzaamheid

Bij sociale eenzaamheid heb je minder contact met andere mensen dan je graag zou willen. Je sociale netwerk is te klein; denk bijvoorbeeld aan het gemis van vrienden of collega’s. Je voelt je eenzaam omdat het je niet lukt om vriendschappen te sluiten. Ook grote veranderingen in het leven, zoals het overlijden van een partner of het verliezen van je baan, kunnen leiden tot sociale eenzaamheid. Door het verliezen van belangrijke contacten, kun je in een sociaal isolement terechtkomen.

Als je sociale netwerk te klein is, sta je er vaak alleen voor. Je mist dan relaties waar je op terug kunt vallen als je bijvoorbeeld praktische steun nodig hebt. Bij sociale eenzaamheid kan een maatje helpen; door met een maatje op pad te gaan, komen er meer sociale contacten wat de sociale eenzaamheid vermindert.

Emotionele eenzaamheid

Als je een intieme band met één of meerdere personen mist, gaat het om emotionele eenzaamheid. Hierbij heerst er het gevoel dat het niet lukt om gevoelens te delen. Vaak gaat dit om een levenspartner. Iemand die emotionele eenzaamheid ervaart, wordt niet blij van bijvoorbeeld een maatje omdat deze persoon een hechte band met een levenspartner mist.

Bij emotionele eenzaamheid heb je wel mensen om je heen, maar voel je je niet verbonden met hen. Je mist een emotioneel hechte band. Vooral bij emotionele eenzaamheid neemt de eenzaamheid toe met de leeftijd, bijvoorbeeld na het overlijden van de levenspartner.

Ken je iemand die (misschien) eenzaam is? Lees dan onze tips tegen eenzaamheid.