Snel een gescreende hulp
Persoonlijk & betrokken
Eerlijke prijzen
Breed dienstenpakket

Wat is een PGB?

Met een persoonsgebonden budget (PGB) koopt u zelf zorg in. Ook de dienstverlening via UWasssistent kunt u betalen uit dit budget. We leggen graag uit hoe het werkt.

Een persoonlijk budget om zorg in te kopen


Wat is een PGB?

Heeft u zorg, hulp of begeleiding nodig vanwege ziekte, een handicap of ouderdom? Mogelijk komt u in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (PGB). Met dit budget koopt u zorg in bij een zelfgekozen zorginstelling, bijvoorbeeld bij UWassistent. De dienstverlener is dan uw zorgverlener. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De voordelen van een PGB

 • U kiest zelf wie u helpt
 • U bepaalt waar en wanneer u zorg ontvangt
 • Regiebehoud in uw eigen leven
 • Met een PGB heeft u dus veel keuzevrijheid. Wel bent u zelf verantwoordelijk voor de administratie rondom het PGB, u beheert het budget en sluit de overeenkomsten af. Kunt of wilt u dit niet? Dan mag u een gewaarborgde hulp aanstellen. Wie dat is, kiest u zelf.

  Heeft u al een PGB? Wij regelen graag een passende dienstverlener voor u. Wilt u hulp bij uw PGB-aanvraag? De persoonlijke contactpersoon ondersteunt u hiermee of verwijst u naar een andere professional (bijvoorbeeld een mantelzorgmakelaar).

  Welke PGB-vormen zijn er?

  Een persoonsgebonden budget kan via verschillende wetten toegekend worden.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): voor hulp en ondersteuning in en om het huis
 • Wet langdurige zorg (Wlz): voor intensieve/langdurige zorg in de nabije omgeving
 • Zorgverzekeringswet (Zvw): voor persoonlijke verzorging of verpleging
 • Waar vraag ik een PGB aan?

  Het aanvragen van een PGB verschilt per vorm. Afhankelijk van de vorm moet u bij één van deze drie zorgloketten een aanvraag indienen:

 • Uw gemeente - Bij vergoeding via de Wmo
 • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - Bij vergoeding via de Wlz
 • Uw zorgverzekeraar - Bij vergoeding via de Zvw
 • Krijgt u ondersteuning via een zorgaanbieder waarmee uw gemeente, zorgkantoor of verzekeraar afspraken heeft gemaakt? Dit heet zorg in natura (ZIN). U kunt deze zorg in natura omzetten naar een PGB als er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Daarnaast kunt u zorg in natura en een PGB soms combineren. Bijvoorbeeld als u verschillende soorten ondersteuning nodig heeft (zoals thuiszorg en huishoudelijke hulp) of meer hulp wil ontvangen. Wat voor u mogelijk is, bespreekt u met de gemeente, het zorgkantoor of de verzekeraar.

  Stappenplan PGB-ondersteuning

  1. Vraag een kennismaking aan bij UWassistent.
  2. Samen bespreken we uw situatie en wensen.
  3. Wij helpen u met de PGB-aanvraag of verwijzen u naar een mantelzorgmakelaar.
  4. Is uw uw PGB-aanvraag goedgekeurd? U krijgt een PGB toegekend.
  5. Wij stellen een dienstverlener voor, als het klikt gaat hij/zij van start.

  Wilt u een PGB aanvragen voor uzelf of uw naaste? Wij helpen u graag!

  Kosteloos en vrijblijvend

  Betalen vanuit uw PGB

  U ontvangt het budget niet op uw eigen rekening. In plaats daarvan betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), in opdracht van u, uw zorgverlener(s). Mag u de dienstverlening via UWassistent betalen uit uw budget? U of uw gewaarborgde hulp stuurt de factuur naar de SVB, zij verzorgen vervolgens de uitbetaling.

  Heeft u een PGB via de zorgverzekeringswet? Dan kunt u kiezen of u gebruik wil maken van de diensten van de SVB. Als u het zelf regelt, betaalt u eerst zelf. Daarna kunt u de factuur declareren bij de zorgverzekeraar.

  Wat is een zorgovereenkomst?

  Met de zorginstelling, bijvoorbeeld UWassistent, maakt u afspraken over het soort werk, de werktijden en de kosten. Dit legt u samen vast in een zorgovereenkomst. U kunt dit zien als een contract. De SVB mag uw zorgverlener (dienstverlener) alleen betalen als er een goedgekeurde/ondertekende zorgovereenkomst bestaat.

  Eigen bijdrage

  Voor een PGB via de Wmo of Wlz moet u mogelijk een eigen bijdrage betalen. Bekijk wat uw eigen bijdrage is in deze handige rekenhulp

  Onze dienstverlening kan ook op andere manieren vergoed worden. Lees hier meer over de mogelijke vergoedingen.
  Onze voordelen
  Vergoeding tot wel 100% voor ouderen
  Ondersteuning bij uw PGB-aanvraag
  Wij regelen passende dienstverlening
  Administratie geregeld

  Bent u op zoek naar een passende dienstverlener?


  Wij helpen u met uw PGB-aanvraag en regelen ondersteuning op basis van uw wensen.
  Vrijblijvend kennismaken met de contactpersoon uit uw eigen regio