Snel een gescreende hulp
Persoonlijk & betrokken
Eerlijke prijzen
Breed dienstenpakket

Privacyverklaring


UWassistent (bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 66016452) verzamelt, verwerkt en gebruikt gegevens van de gebruikers van het platform www.uwassistent.nl conform de regelingen van de gegevensbeschermingsvoorschriften. UWassistent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring vertellen we u graag hoe we dat doen.

1. Doeleinden en grondslag

1.1 Bij boeking
De meeste gegevens die wij van u krijgen, zijn de gegevens die u zelf achterlaat bij het boeken van een dienstverlener. Denk hierbij aan voor- en achternaam, adres, contactgegevens, informatie over de boeking, tijd van registratie. Deze gegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van de diensten en voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever. Dat kan voor facturatie zijn, annuleren, klachten e.d. De NAW- en contactgegevens zijn zichtbaar voor de gekoppelde dienstverlener.
Tevens worden de persoonsgegevens door UWassistent gebruikt om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten. Hiervoor dient u wel vooraf toestemming te hebben gegeven bij de boeking. U kunt het ontvangen van de betreffende e-mails te allen tijde stopzetten via de afmeld-knop onderaan de mailing.
1.2 Bij inschrijving als dienstverlener
Via www.uwassistent.nl kunt u zich inschrijven als dienstverlener. Uw inschrijving wordt automatisch overgenomen, op voorwaarde dat u 18 plus bent. Na inschrijving volgt een vragenlijst, als de vragenlijst niet of niet voldoende wordt ingevuld, wordt uw inschrijving automatisch weer verwijderd. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
Wanneer u staat ingeschreven op www.uwassistent.nl als dienstverlener, kunnen opdrachtgevers die een boeking plaatsen uw naam zien plus informatie die u over uzelf hebt vermeld en een eventuele foto die u zelf heeft toegevoegd. Dit kunnen ze zien, zodat zij de juiste dienstverlener kunnen boeken. Zodra er geboekt is, kan de opdrachtgever ook uw contactgegevens inzien, zodat ze te allen tijde contact met u kunnen opnemen.
Tevens worden de persoonsgegevens door UWassistent gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Hiervoor dient u wel vooraf toestemming te hebben gegeven bij de inschrijving. U kunt het ontvangen van de betreffende e-mails te allen tijde stopzetten via de afmeld-knop onderaan de mailing.
1.3 Reactie op blog
Wekelijks verschijnt er een blog op www.blog.uwassistent.nl over verschillende onderwerpen. Onder deze blogs kunt u reacties plaatsen, we adviseren als naam een pseudoniem te gebruiken als u niet wil dat uw echte naam te zien is als reactie. Zolang uw reactie geplaatst blijft staan, is ook uw naam zichtbaar onder de blog. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de publicatie van uw reactie met naam. In dit geval moeten we uw opmerking van onze website verwijderen.
1.4 Berichten aan ons
Via meerdere kanalen, zoals e-mail en live chat, kunt u contact opnemen met de klantenservice van UWassistent, om u van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden gebruikt om uw verzoek of vraag te verwerken of te beantwoorden. Deze berichten worden niet langer bewaard dan nodig is.
1.5 Cookies
UWassistent gebruikt cookies om het platform te verbeteren. Bij het bezoeken van de website www.uwassistent.nl, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals naam of e-mailadres.
Op de website van UWassistent worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van websitebezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken hiervoor verschillende applicaties waaronder Google Analytics en Hotjar. UWassistent gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor u relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van deze derde partijen bevinden kunnen cookies op uw PC plaatsen om informatie in te winnen. UWassistent heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u de privacyverklaring van deze derden raad te plegen. Het privacybeleid van UWassistent is hierop niet van toepassing.
Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat u de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies.
Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring .

2. Bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens alleen op voor zolang dit nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken of om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

3. Beveiliging

UWassistent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het platform van UWassistent maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door UWassistent verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@uwassistent.nl.

4. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Wel worden uw gegevens doorgegeven aan samenwerkende instanties, zoals betalingsprovider (Online Payment Platform) en e-mailprovider (Sendinblue), uit noodzakelijkheid voor het gebruik maken van de diensten en conform de overeenkomst. Denk hierbij aan het doen van betalingen, het kunnen versturen van e-mails, of zo nodig een betaling uit handen te kunnen geven aan een incassobureau. Persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

5. Rechten van de gebruikers

U mag altijd verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uwassistent.nl. Gegevens kunnen alleen maar (volledig) verwijderd worden als ze niet meer relevant zijn of niet meer uit noodzaak bewaard dienen te worden. Uw gegevens worden bewaard, zolang u ingeschreven staat en actief bent. Uw account wordt automatisch na 3 jaar inactiviteit verwijderd.
Conform de AVG, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

6. Wijzigen privacyverklaring

UWassistent mag te allen tijde wijzigingen aan brengen in de privacyverklaring. Neem daarom regelmatig de privacyverklaring door voor het privacybeleid van UWassistent.
Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of de manier waarop wij met gegevens omgaan, stuur dan een e-mail naar:
info@uwassistent.nl
UWassistent
Brouwhuisplein 1 C4
4811DP Breda