Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om

UWassistent.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

UWassistent kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je diensten van UWassistent afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf bij het invullen van een aanvraag- of sollicitatieformulier, de chat, telefonisch of per mail op de website aan UWassistent verstrekt. UWassistent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • - Je voor- en achternaam
  • - Je adresgegevens
  • - Je telefoonnummer
  • - Je e-mailadres
  • - Je IP-adres
  • - Opgegeven informatie

Waarom UWassistent je gegevens nodig heeft

UWassistent verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen koppelen aan een klant of dienstverlener. Daarnaast kan UWassistent jouw persoonsgegevens gebruiken voor informatievoorziening omtrent relevante zaken of veranderingen bij UWassistent. Dit kan in de vorm van een nieuwsbrief, telefonisch of per mail.


Bewaartermijn van je gegevens

UWassistent bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.


Je persoonsgegevens en derden

UWassistent verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies

UWassistent gebruikt cookies om uwassistent.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

UWassistent gebruikt cookies om uwassistent.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Op de website van UWassistent worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van websitebezoek en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. UWassistent gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van deze derde partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. UWassistent heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dien je het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacybeleid van is hierop niet van toepassing.

Wanneer je verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat je de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uwassistent.nl. UWassistent zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk na 4 weken, op je verzoek reageren.


Beveiligen

UWassistent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van UWassistent maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door UWassistent verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@uwassistent.nl.

UWassistent is als volgt te bereiken:

  • - Vestigingsadres: Brouwhuisplein 1 C4, 4811DP Breda
  • - Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66016452
  • - Telefoon: 085-2013072
  • - E-mailadres: info@uwassistent.nl

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is door UWassistent met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. UWassistent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. UWassistent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van uwassistent.nl opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel UWassistent alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is UWassistent niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25-05-2018

Hoewel UWassistent alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is UWassistent niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.